ELEKTRO PROJEKTY
© 2019 Všetky práva vyhradené ELIN
Ing. Rudolf Štober ELIN Jovická 2, 048 01 Rožňava tel.: +421 905 681 018 mail: elin@elin.sk
+421 905 681 018
PONÚKAME VÁM spracovanie projektov pre účely stavebného konania, realizácie stavby a porealizačné projekty. Projekty ochrany pred bleskom a prepätím podľa súboru noriem STN EN 62305: - spracovanie analýzy rizík - podľa STN EN 62305-2, - spracovanie projektov v 3D, - poradenstvo a návrhy riešení, - ostatná činnosť v ochrane pred bleskom... Projekty silnoprúdu: - elektroinštalácia rodinných domov a priemyslu, - rozvádzače - výrobná dokumentácia, - návrh a výpočet osvetlenia, - NN prípojky a NN siete, - obnoviteľné zdroje - fotovoltika, - pomocou externých projektantov zabezpečujeme projekty VN a trafostaníc, - ostatné... Projekty slaboprúdu: - štruktúrovaná kabeláž, serverovne, data-centrá, - EZS, EPS, KAM, - optika. Ponúkame Vám aj inžiniersku činnosť a spracovanie elektro rozpočtov v CENKROS-e. Všetky projekty spracovávame len v licencovaných SW, okrem iných v ...